Projekt Bílá oáza

Název představuje život, čistotu dítěte, čistotu a opravdovost vnitřního dítěte, které zůstává v nás pořád a zasluhuje si sebelásku i lásku vnějšího okolí.

Slunce – světlo v nás, radost jako lidská přirozenost, na kterou mnoho z nás pozapomnělo

Horizontální čára – znamená rovinu klidu. Klid, který každý z nás v dnešní době hledá a je narušován – televizí, radiem, přemírou techniky, honěním se za něčím...

Voda – představuje příjemné nekonečné plynutí

Kruh – nekonečný koloběh života nebo i prostor pocitu bezpečí v nás

 

Záměr projektu  

  • pomoci co nejvíce lidem znovu si vzpomenout na přirozenou komunikaci
  • uvědomit si způsob své vlastní komunikace
  • uvědomit si vliv komunikace na člověka
  • změnit komunikaci k sobě samému, dětem i ostatním
  • vnímat přirozenou komunikaci jako prevenci dobře fungující rodiny, zdraví a mezilidských vztahů
  • přijmout své pocity jako přirozenou součást člověka, vnímat je a mluvit o nich

 

Přirozená komunikace

Je to vlastně úplně normální láskyplná komunikace, komunikace s úsměvem, která by měla být samozřejmostí v každé rodině, na kterou jsme někteří pozapomněli.

Je to komunikace příjemná, spontánní, vstřícná, chápající, milá, komunikace v lásce, bez přílišných zákazů, příkazů, nadávaní, pomlouvání, ironie, vyhrožování, křiku, nadměrného strachu a přehnané starostlivosti, autoritativního přístupu k dětem, k dospělým nebo naopak přístupu bez hranic.

Pojem přirozená komunikace zahrnuje komunikaci slovní i mimoslovní.

Myslím, že ji umí hodně malé děti, kdy jejich domlouvání opravdu plyne od srdíčka.

Každý z nás je zodpovědný za to, jak se druhý, dítě nebo dospělý, cítí v jeho přítomnosti.

V mém záměru začít toto dělat, mě utvrdila zkušenost v dlouholeté praxi v předškolní výchově a současná skutečnost v komunikaci.

Způsob přirozené pozitivní komunikace jsem měla možnost vyzkoušet s kolegyní v praxi v předškolní výchově - v mateřské škole, kde jsem pracovala. Vlivem používání této zapomenuté komunikace se zlepšilo dorozumívání dětí v kolektivu, zlepšila se spolupráce s rodiči a celkově klima v mateřské škole.

Je na nás dospělých, jaká bude další generace dětí, jak se bude chovat ke svým rodičům...

 

Více informací o vlivu komunikace se můžete dozvědět na mých přednáškách, prezentacích knihy a zážitkových seminářích. Podívejte se na akce a mou knihu.

 

Vždy se těším na setkání s Vámi, kteří měníte to, co se Vám přestalo líbit. Pokud chci něco měnit, začínám u sebe, ne u druhého.

Hana Brodinová