Mami, tati, jak si spolu povídáme

Kniha je psána očima dítěte, jako přání, jak žít, aby nám bylo dobře.

Je nabídkou jak přistupovat k sobě, dětem i ostatním, abychom uviděli přirozenou podstatu člověka a to nejlepší v něm.

Je určena dětem, rodičům, prarodičům, učitelům, dospělým, zaměstnancům škol a poraden. Je určena všem, kteří pracují s lidmi a mají zájem navrátit se k přirozenému příjemnému způsobu života, ke svým kořenům.

Kniha je moje životní zkušenost ze soukromého i profesního života, je moje uzdravení a navrácení k sobě.

Celá je konzultovaná s paní doktorkou Tempírovou v Rodinné poradně v Ústí nad Orlicí, s kterou jsem intenzivně spolupracovala osm let a učila se na sobě vnímat vliv komunikace na člověka.

Je psána jednoduchým a srozumitelným jazykem.

Kniha zpracovává slovní i mimoslovní komunikaci od početí až po dospělost člověka, dozrání, odpoutání se od původní rodiny v dobrém slova smyslu.

Má podpořit přirozenost člověka, vztahy v rodině, zdraví, příjemnou komunikaci mimoslovní i slovní v rodině, mezi lidmi. Naučit se vnímat a přijmou své pocity, mluvit o nich.

Vyjadřuje a podporuje hravost, spontánnost, dynamiku, plynutí v životě, radost i klid, vyváženost a harmonií, tvořivost, vzájemný respekt…

 

 

„Tady je mé tajemství, úplně prostinké: správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné.”

Antoine de Saint-Exupéry

 

Kniha má pět kapitol pro lepší orientaci jsou barevně rozlišené.

Název druhé kapitoly Název druhé kapitoly Název třetí kapitoly Název druhé kapitoly Název druhé kapitoly
 

 

První kapitola nastiňuje přípravu na založení rodiny a příchod dítěte do rodiny a jak s dítětem jednat v duchu přirozenosti.

Druhá kapitola zelená obsahuje myšlenky, zkušenosti, které rozvíjejí člověka ve všech jeho oblastech a rovinách. Uvědomění si, že i děti jsou naši učitelé. Upozorňuje, že člověk je pouhopouhá součást přírody a měl by se k ní i k sobě s láskou a pokorou přistupovat. Obrázky se zaměřují na krásu kolem nás v maličkostech i v celku, přírodu živou i neživou, že i zvířata, rostliny mají svá společenství a rodiny.

Třetí kapitola nastiňuje okrajově sexuální výchovu jako přirozenou součást života. Obrázky znázorňují propojení všeho kolem nás - zvířat, lidí různého pohlaví, přírody.

Modrá kapitola, podle které je pojmenovaná celá kniha, je  o slovní komunikaci, kdy si dospělí mají uvědomit způsob komunikace s dětmi i mezi sebou navzájem.  Obsahuje ukázky vět, které jsme slýchávali nebo slyšíme, ukazuje nám, že jednu situaci může vnímat a říct různým způsobem.

Fialová kapitola shrnuje, co dítě potřebuje pro dobrý start do života, co je pro něho důležité, přínosné. Je to kapitola o uvědomění si velkorysosti vyzrálého dospělého rodiče, koloběhu života v jeho podstatě, zákonitostech.

 

Když se rozhodne dospělý, vrátit se do dětských let, přeměnit svůj náhled na současný svět, kniha mu může být dobrým vodítkem i rádcem.

Obal knihy

 

V knize je prostor pro samostatné i společné tvoření dětí a rodičů podle jeich fantazie, náměty k možnému povídání. Témata v kapitolách jsou podbarvená darovanými dětskými kresbami od dětí, když jsem pracovala v mateřské škole. Fotografie od přátel umocňují účinek myšlenek v knize. Kapitoly obsahují úryvky z knih, doporučenou četbu k danému tématu, citáty a zamyšlení moudrých lidí.

Pro dobrou manipulaci s knihou při tvoření a její trvanlivost je zvolena kroužková vazba a silnější listy.

 

Kniha je základem projektu Bílá oáza.